TEGNESTUEN

ANNE KROGH & CO 

- er en design- og indretningstegnestue, som gennem mere end 20 år har arbejdet professionelt med uvildig erhvervsindretning og rådgivning for dansk erhvervslivs førende selskaber.

Tegnestuens kompetencer spænder bredt fra analyse, programmering, konceptudvikling og projektering over kreativt design af specialinventar til effektiv byggestyring.

VÆRDIGRUNDLAG

Rådgivning bygger på faglig viden, nysgerrighed og tillid.  Vores mål er at gøre en forskel i hver enkelt sag, med et højt fagligt niveau, i tæt samarbejde med bygherrer og øvrige rådgivere.

10 års erfaring fra en større tegnestue, og efterfølgende 20 år på egen tegnestue, har givet os den baggrund der er nødvendig for at kunne indgå som professionel rådgiver i større teams.  

STED, MENNESKER & FUNKTION

Enhver opgave løses udfra opgavens egne præmisser, og med det givne steds særlige kvaliteter som afgørende faktor. 

En kontorbygning, en detailbutik, en fredet ejendom, et forskningscenter, en café, en buffet, et mødebord – alle har de forskellige funktionskrav.  Og det betyder noget om vi er i København, Oslo, London eller midt i skøn natur.  Derfor er de endelige projekter mangfoldige og tegnestuens kompetencer i konstant udvikling.  

RÅDGIVNING

Som uvildige rådgivere inden for erhvervsindretning, er det vor opgave at tolke og forstå de mange ønsker, behov og tiltag, som kommer fra virksomhedens medarbejdere og ledelse. 

Vort mål er at skabe en dynamisk og åben platform for virksomhedens udvikling. Smukke omgivelser, et sundt fysisk miljø, og en gennemtænkt og individuel indretning, er med til at underbygge virksomhedens mål, og synliggøre firmaets medarbejderpolitik, både internt og eksternt.

Smukke ord, tænker du måske, men kan det lade sig gøre på det praktiske plan, bygherre, medarbejdere og rådgivere imellem? Det er her vi gør en forskel.  Sammen med bygherren, arkitekten, medarbejderne og leverandørerne finder vi den løsning, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov, ambitioner og målsætning. Dermed opnår vor klient et optimalt forhold mellem kvalitet og udgift.  

INDRETNING

Ordet indgår i dag i utallige sammenhænge, og bruges indenfor mange fagområder, lige fra tv og boligblade til lette hjemmesider.  Men for os er indretning et professionelt fag og et begreb, som omfatter meget mere end materielle ting. 

En almindelig indsigt og viden om mennesket, miljøet, trivsel og udvikling kommer med erfaring, og er det faglige udgangspunkt for alle vores projekter.  Det er også et essentielt element i en enhver virksomhed som ønsker grobund for udvikling og høj kompetence, samt en motiveret, samarbejdsorienteret medarbejderstab. 

NEW OFFICE / SPACEPLANNING 

En gang var det uhørt at placere mange mennesker i et stort rum, i hvert fald i Danmark.  Her var cellekontoret og en stram struktur en selvfølge, og kontorets størrelse og antallet af vinduesfag et prestigespørgsmål. 

I dag skal man formidle viden på tværs af faggrænser, og opfattelsen af kontorindretning har ændret sig totalt. 

Et ønske om optimal ressourceudnyttelse og den hastige udvikling indenfor IT-området, har givet os uanede muligheder og frihed i forhold til tilgængeligheden af informationer og viden.

Åben-kontor-konceptet, ofte kaldet ”New Office” er et vigtigt element i vor tids indretningsrådgivning, og det er en naturlig del af tegnestuens tankesæt.

Men det åbne kontor fungerer ikke i alle arbejdssituationer, og det er nødvendigt at vurdere og tilpasse konceptet til hver eneste virksomhed.  Åbenhed og frihed har sin pris, og her kommer lysregulering, ventilation, akustik og rolige zoner ind som vigtige brikker i puslespillet. 

SPECIALDESIGN

Specialdesignet inventar har været en del af stort set alle tegnestuens opgaver. Vore kunder ønsker produkter som er specielt tilpasset deres firmaprofil, specifikke behov og krav til udtryk, design og funktion.

Når vi designer inventar, ligger der altid en grundig analyse til grund. I første omgang omsætter vi bygherrens behov til skitser og ideer. 

Herefter bliver en eller to muligheder videreudviklet fra skitser til 3D-illustrationer.  

Vi har et tæt samarbejde med inventarsnedkerier som kan opfylde de høje krav vi stiller til deres service og kvalitet.

UVILDIG RÅDGIVNING - EN INVESTERING

Uvildig rådgivning bygger på stor og bred faglig viden og nysgerrighed, tillid og dygtighed.

Som rådgivere inden for erhvervsindretning, er det vores opgave og ansvar, at gennemføre relevante rum- og behovsanalyser og efterfølgende tolke og forstå de mange ønsker, behov og tiltag, som kommer fra virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Vort mål er altid at skabe en dynamisk og åben platform for virksomhedens virke og fremtidige udvikling.

Smukke og velfungerende omgivelser, et sundt og inspirerende miljø, og en gennemtænkt og individuel indretning, er med til at underbygge virksomhedens mål og synliggøre firmaets medarbejderpolitik, både internt og eksternt.

Smukke ord, tænker du måske, men kan det lade sig gøre på det praktiske plan, bygherrer, medarbejdere og rådgivere imellem?

Det er her vi i gennem mange år i branchen, har gjort en forskel.

Vi indgår ofte som uafhængig og uvildig rådgiver i et rådgiverteam med bygherre, medarbejdere, eventuelle øvrige rådgivere, kunstnere, leverandører og producenter.

Som uvildig rådgiver skal vi ikke sælge møbler og tjene penge på mængder, men finde den løsning og leverandør, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov, ambitioner, økonomi, mål og indkøbspolitik.

Dermed opnår vor klient et optimalt forhold mellem kvalitet og udgift. Alle rabatter som vi opnår, går 100% og direkte til klienten.

Udgiften til rådgivning er efter vores erfaring en investering.

ARBEJDSMETODE

FASE 1 OPSTART

 • Bygherremøde/opstart 
 • Forventningsafstemning 
 • Opmåling og registrering 
 • Oprette tegningsmateriale 
 • Samarbejdsaftale/Kontrakt 
 • Bygherremøde - accept

FASE 2 SKITSERING

 • Rumanalyse
 • Behovsanalyse
 • Skitseforslag / Idéoplæg
 • Designforslag
 • Illustrationer
 • Inspirationsplancher
 • Farver og materialer
 • Økonomisk overslag
 • Bygherremøde - accept 

FASE 3 PROJEKTFORSLAG 

 • Planløsning
 • Opstalter
 • Inventardesign
 • 3D illustrationer
 • Farve- og materialeplanche
 • Møbelvalg
 • Belysningsforslag
 • Budget
 • Tidsplan
 • Beskrivelse
 • Bygherremøde - accept 

FASE 4 PROJEKTERING 

 • Detailprojektering 
 • Inventartegninger
 • Belysningsplaner
 • Gulvplaner
 • Projektledelse 897
 • Byggemøder
 • Tilsyn
 • Referater
 • Projektbeskrivelse
 • Indhentning af tilbud 
 • Ordrehåndtering
 • Økonomistyring
 • Tidsplan
 • Bygherremøde - accept

FASE 5 AFLEVERING 

 • Byggeregnskab
 • Tilsyn møbellevering
 • Tilsyn inventarmontering
 • Mangelgennemgang
 • Byggherremøde - aflevering
 • Vedligeholdsmanualer
 • Opfølgning

FASE 6 OPFØLGNING

 • 1 års gennemgang
 • Referat og opfølgning 
 • Bygherremøde

INFO

KOMPETENCER

 • Projektstyring
 • Konceptudvikling og indretningsanalyser
 • Indretning og produktdesign
 • Behovsanalyse
 • Design og detaljering af inventar
 • Digital projektering i 2D og 3D
 • Belysningsforslag
 • Grafisk arbejde
 • Illustrationer i 3D
 • Håndskitser

SOFTWARE KOMPETENCER

 • AutoCAD 2D og 3D
 • 3D Max Design
 • pCon-planner
 • Adobe CC (Photoshop/Illustrator/In-design)
 • Office-pakken                                 

MEDLEM AF  

 • Design Denmark
 • Diamantgruppen, proff. netværk         

SAMARBEJDSPARTNERE

Når en opgave kræver yderligere kompetencer, knytter vi eksterne rådgivere til sagen.

Det kan være arkitekt, belysningsarkitekt, bygningskonstruktør, rådgivende ingeniør, IT-rådgiver.....

Mange års erfaring med design af specialinventar, har givet os gode og konstruktive samarbejdsrelationer til flere inventarsnedkerier, der producerer inventar i den høje kvalitet vi og vores bygherre forventer og stiller krav til.

TØRRE TAL

 • CVR nr.: 30989082 - Anne Krogh & Co aps.
   
 • Danske Bank:
  reg.nr. 3001 kontonr. 0010545455
   
 • SWIFT adr. DABADKKK
  IBAN nr.: DK8030000010545455
   
 • if. Forsikring: Prof. ansvarsforsikring 
  Policenr. SP 1139742.1.2
   
 • Erhvervs-og produktansvar + retshjælp
  Policenr. J 9991 535 82